Kontakt

  1. Umultowska 85
  2.         61-614 POZNAŃ,
            POLAND,
tel. 061-8295014,
        061-8295016,
 fax. 061-8257758,
 e-mail: jgkarol@amu.edu.pl
centrum027004.gif
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (zdjęcie 1999).

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza