Publikacje:

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kierownictwo
Rada Naukowa
Nasza Grupa
Wspó³praca
Publikacje

Writing

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009