Publikacje:

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kierownictwo
Rada Naukowa
Nasza Grupa
Współpraca
Publikacje

1. A. Łukaszewicz, J. Karolczak, D. Kowalska, A. Maciejewski, M. Ziółek, R.P. Steer,
Photophysical processes in electronic state of zinc tetraphenyl porphyrin accessed on one- and two-photon excitation in the soret region,
Chem. Phys., 331, 359-372 (2007)


2. M. Insińska-Rak, E. Sikorska, J.L. Bourdelande, I.V. Khmelinskii, W. Prukała, K. Dobek, J. Karolczak, I.F. Machado, L.F.V. Ferreira, E. Dulewicz, A. Komasa, D.R. Worrall, M. Kubicki, M. Sikorski,
New photochemically stable riboflavin analogue—3-Methyl-riboflavin tetraacetate,
J.Photochem.Photobiol. A: Chemistry, 186, 14-23 (2007)


3. K. Guzow, D. Szmigiel, D. Wróblewski, M. Milewska, J. Karolczak, W. Wiczk,
New fluorescent probes based on 3-(2-benzoxazol-5-yl)alanine skeleton—Synthesis and photophysical properties,
J.Photochem.Photobiol. A: Chemistry, 187, 87-96 (2007)


4. A. Maciejewski, G. Burdziński, K. Dobek, A. Grabowska, J. Karolczak, E. Krystkowiak, J. Kubicki, A. Łukaszewicz, R. Naskręcki, M. Ziółek,
Właściwości spektralne i fotofizyczne wybranych cząsteczek aromatycznych i indywiduów przejściowych w krótkożyjących stanach wzbudzonych,
Wiadomości Chemiczne, 61, 137-165 (2007)


5. F. Kaczmarek, J. Karolczak,
Infrared to visible upconversion: spontaneous emission and amplified spontaneous emission In a ZBLAN:Er3+ optical fiber,
Optica Applicata, Vol. XXXVII, No.1-2, 101-106 (2007)


6. J. Wang, G. Burdzinski, M.S. Platz,
Solvent effects on intermolecular proton transfer: The rates of nitrene protonation and their correlation with swain acity,
Org. Lett., Vol. 9, No. 25, 5211-5214 (2007)


7. E.A. Pritchina, N.P. Gritsan, G.T. Burdzinski, M.S. Platz,
Study of Acyl Group Migration by Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy and Computational Chemistry,
J. Phys. Chem. A, 111, 42, 10483 - 10489 (2007)


8. J. Wang, J. Kubicki, G. Burdzinski, J.C. Hackett, T.L. Gustafson, C.M. Hadad, M.S. Platz,
Early Events in the Photochemistry of 2-Naphthyl Azide from Femtosecond UV/Vis Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations: Direct Observation of a Very Short-Lived Singlet Nitrene,
J. Org. Chem., 72, 20, 7581 - 7586 (2007)


9. J. Wang, G. Burdzinski, Z. Zhu, M.S. Platz, C. Carra, T. Bally,
Ultrafast Spectroscopic and Matrix Isolation Studies of p-Biphenylyl, o-Biphenylyl, and 1-Naphthylnitrenium Cations,
J. Am. Chem. Soc., 129, 26, 8380 - 8388 (2007)


10. J. Wang, G. Burdzinski, T.L. Gustafson, M.S. Platz,
Ultrafast Study of p-Biphenylyldiazoethane. The Chemistry of the Diazo Excited State and the Relaxed Carbene,
J. Am. Chem. Soc., 129, 9, 2597 - 2606 (2007)


11. J. Wang, J. Kubicki, E.F. Hilinski, S.L. Mecklenburg, T.L. Gustafson, M.S. Platz,
Ultrafast Study of 9-Diazofluorene: Direct Observation of the First Two Singlet States of Fluorenylidene,
J. Am. Chem. Soc., 129, 44, 13683 - 13690 (2007)


12. J. Wang, J. Kubicki, M.S. Platz,
An Ultrafast Study of Phenyl Azide: The Direct Observation of Phenylnitrenium Ion, Org. Lett., 9, 20, 3973 - 3976 (2007)


2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009