Publikacje:

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kierownictwo
Rada Naukowa
Nasza Grupa
Współpraca
Publikacje

1. Y. Zhang, J. Kubicki, J. Wang, M. S. Platz,
2-Naphthyl(carbomethoxy)carbene Revisited: Combination of Ultrafast UV-vis and Infrared Spectroscopic Study,
J. Phys. Chem. A 2008, 112, (44), 11093-11098.


2. J. Wang, Y. Zhang, J. Kubicki, M. S. Platz,
Ultrafast studies of some diarylcarbenes,
Photochemical & Photobiological Sciences 2008, 7, (5), 552-557.


3. J. Wang, J. Kubicki, H. Peng, M. S. Platz,
Influence of Solvent on Carbene Intersystem Crossing Rates,
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, (20), 6604-6609.


4. J. Wang, J. Kubicki, T. L. Gustafson, M. S. Platz,
The Dynamics of Carbene Solvation: An Ultrafast Study of p-Biphenylyltrifluoromethylcarbene,
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, (7), 2304-2313.


5. J. Kubicki, E. Krystkowiak, D. Komar, A. Maciejewski,
INumerical experiments of fluorescence quenching studied by the Smoluchowski- Collins-Kimball model,
Chemical Physics 2008, 344, (3), 251-263.


6. J. Kubicki,
Spektralne i fotofizyczne właściwości wzbudzonych cząsteczek i krótkożyjących indywiduów przejściowych na przykładzie tioketonów i zasad Schaffa,
Praca habilitacyjna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.


7. M. Ziółek, G. Burdziński, K. Filipczak, J. Karolczak, and A. Maciejewski,
Spectroscopic and photophysical studies of the hydroquinone family of photochromic Schiff bases analyzed over a 17-orders-of-magnitude time scale, ,
Phys. Chem. Chem. Phys., 10, 1304-1318 (2008).


8. Y. Zhang, G. Burdziński, J. Kubicki, M. S. Platz,
Direct Observation of Carbene and Diazo Formation from Aryldiazirines by Ultrafast Infrared Spectroscopy,
Journal of the American Chemical Society 130, 16134-16135 (2008).


9. M. Ziółek, K. Filipczak, A. Maciejewski,
Spectroscopic and photophysical properties of salicylaldehyde azine (SAA) as a photochromic Schiff base suitable for heterogeneous studies,
Chem. Phys. Lett. 464, 181 (2008) .


10. G. Burdziński, M. H Chrisholm, P. T. Chou, F. Feil, J. C. Galluci, Y. Golsh, T. L. Gustafson, M L. Cho, Y. Liu, R. Ramnauth, C. Turro,
The remarkable influence of M2? of thienyl ? conjugation in oligothiophenes incorporating MM quadruple bonds,
PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 105, 15247 (2008).


11. J. Wang, G. Burdzinski, J. Kubicki, T. Gustafson, M. Platz,
Ultrafast Carbene-Carbene Isomerization,
J. Am. Chem. Soc. 130, 5418-5419 (2008).


12. G. Burdzinski, J. Wang, T. Gustafson, M. Platz,
Study of Concerted and Sequential Photochemical Wolff Rearrangement by Femtosecond UV-vis and IR Spectroscopy,
J. Am. Chem. Soc., 130, 3746-3747 (2008).


13. J. Wang, G. Burdzinski, J. Kubicki, M. Platz,
Ultrafast UV-vis and IR Studies of p-Biphenylyl Acetyl and Carbomethoxy Carbenes,
J. Am. Chem. Soc. 130, 11195-11209 (2008).


14. G. Burdzinski, J. Rehault, J. Wang, M. Platz,
A Study of the Photochemistry of Diazo Meldrum's Acid by Ultrafast Time-Resolved Spectroscopies,
J. Phys. Chem. A 112, 10108-10112 (2008).


15. C. Crespo-Hernandez, G. Burdzinski, R. Arce,
Environmental Photochemistry of Nitro-PAHs: Direct Observation of Ultrafast Intersystem Crossing in 1-Nitropyrene,
J. Phys. Chem. A 112, 6313-6319 (2008).


16. G. Burdzinski, B. Marciniak,
Photoinduced ultrafast ring-opening reaction in trithianes in solution,
Chem. Phys. Lett. 465, 45-47 (2008).


17. K. Dobek,
Temperature influence on the energy of nonspecific and specific interactions taking place between 4-aminophtalimide (4-AP) and homogeneous solvents,
Photochem.Photobiol. Sci. 7, 361 (2008).


2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2007
2008