Publikacje:

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kierownictwo
Rada Naukowa
Nasza Grupa
Współpraca
Publikacje

1. A. Maciejewski, J. Kubicki, K. Dobek,
Different sources of 4-aminophthalimide solvation dynamics retardation inside micellar systems,

J. Colloid Interface Sci. 295, 255-263 (2006),


2. M. Insińska-Rak, E. Sikorska, J. L. Bourdelande, I. V. Khmelinskii, W. Prukała, K. Dobek, J. Karolczak, I. F. Machado, L.F.V. Ferreira, A. Komasa, D. R. Worrall, M. Sikorski,
Spectroscopy and photophysics of flavin-related compounds:5-deaza-riboflavin,

J. Mol. Structure 783, 184-190 (2006),


3. A. Łukaszewicz, J. Józkowiak, J. Karolczak, D. Kowalska, M. Ziółek, A. Maciejewski,
Spektralne, fotofizyczne i fotochemiczne własności porfiryn cynkowych w stanie S1 i S2 na przykładzie tetrafenylo pochodnej porfiryny,

Oblicza Chemii, Praca zbiorowa pod redakcją Marka Sikorskiego,
Rozdział 2, 5-25, Poznań (2006),


4. G. Wenska, K. Taras-Goślińska, B. Skalski, A. Maciejewski, G. Burdziński, J.Karolczak,
Tiokarbonylowe analogi urydyny i inozyny: właściwości fotochemiczne i fotofizyczne we wzbudzonym stanie T1,

Oblicza Chemii, Praca zbiorowa pod redakcją Marka Sikorskiego,
Rozdział 4, 47-58, Poznań (2006),


5. E. Krystkowiak, A. Maciejewski, J. Kubicki,
Spectral and Photophysical Properties of Thioxanthone in Protic and Aprotic Solvents: The Role of Hydrogen Bonds in S1- Thioxanthone Deactivation,

Chem. Phys. Chem. 7, 597-606, (2006),


6. M. Ziółek, J. Kubicki, A. Maciejewski, R. Naskręcki, A. Grabowska,
Enol-keto tautomerism of aromatic photochromic Schiff base
N,N_-bis„salicylidene…-p-phenylenediamine: Ground state equilibrium and excited state
deactivation studied by solvatochromic measurements on ultrafast time scale,

J. Chem. Phys. 124, 124518-1 – 124518-10 (2006),


7. E. Sikorska, I. Khmelinskii, M. Kubicki, W. Prukała, M. Hoffmann, I. F. Machado,
L. F. V. Ferreira, J. Karolczak, D. R. Worrall, A. Krawczyk, M. Insińska-Rak,
M. Sikorski,
In Search of Excited-State Proton Transfer in the Lumichrome Dimer in the Solid State:
Theoretical and Experimental Approach,

J. Phys. Chem. 110, 4638-4648 (2006),


8. M. Ziółek, J. Kubicki, A. Maciejewski, R. Naskręcki, W. Łuniewski, A.Grabowska,
Unusual conformational effects in proton transfer kinetics of an excited photochromic
Schiff base,

J. Photochem. Photobiol. A 180, 101-108, (2006),


9. R. Słota, G. Dyrda, Z. Hnatejko, J. Karolczak, Z. Stryła,
Effect of air-absorbed oxygen and moisture on the chemical stability of
photoexcited Mg, Zn and Eu phthalocyanines in dimethylformamide,

J. Porphyrins and Phthalocyanines 10, 43-53, (2006),


10. G. Wenska, J. Koput, T. Pędziński, B. Marciniak, J. Karolczak, B. Golankiewicz,
Effect of Hydroxylic Solvent on the Fluorescence Behavior of Some Bioactive
9-Oxo-imidazo[1,2-a]purine Derivatives,

J. Phys. Chem. A 110, 11025-11033, (2006),


11. R. D. McCulla, G. Burdzinski, M. S. Platz,
Ultrafast Study of the Photochemistry of 2-Azidonitrobenzene,

Organic Lett. Vol.8, No.8, 1637-1640 (2006),


12. J. Wang, G. Burdzinski, J. Kubicki, M. Platz, R. Moss, X. Fu,
P. Piotrowiak, M. Myahkostupov,
Ultrafast Spectroscopic Study of the Photochemistry and Photophysics of
Arylhalodiazirines: Direct Observation of Carbene and Zwitterion Formation,

J. Am. Chem. Soc. 128, 16446-16447, (2006),


13. G. Burdzinski, C. Middleton, T. Gustafson, M. Platz,
Solution Phase Isomerization of Vibrationally Excited Singlet Nitrenes
to Vibrationally Excited 1,2-Didehydroazepine,

J. Am. Chem. Soc. 128, 14804-14805, (2006),


14. G. Burdzinski, J. C Hackett, J. Wang, T. Gustafson, C. Hadad, M. Platz,
Early Events in the Photochemistry of Aryl Azides from Femtosecond UV/Vis
Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations,

J. Am. Chem. Soc. 128, 13402-13411, (2006),


15. J. Wang, G. Burdzinski, T. Gustafson, M. Platz,
Ultrafast Study of p-Biphenylyldiazomethane and p-Biphenylylcarbene,

J. Org. Chem. 71, 6221-6228, (2006),


16. G. Burdzinski, R, Ramnauth, M. Chisholm, T. Gustafson,
Direct Observation of a 1MLCT State by Ultrafast Transient Absorption Spectroscopy in
Mo2(O2C-9-anthracene)4,

J. Am. Chem. Soc. 128, 6776-6777 (2006),


17. K. Staniński, S. Lis, D. Komar,
Elektrochemiluminescence on Dy(III) and Tb(III)-doped Al/Al2O3
surface electrode,

Electrochem. Commun. 8, 1071-1074 (2006),


18. D. Frąckowiak, A. Balter, J. Karolczak, P. Siejak,
Influence of silver colloid on fluorescein spectral properties,

Acta Phys. Pol. A 110, 451-458 (2006),


19. G. Wenska, K. Taras-Goslinska, B. Skalski, A. Maciejewski,
G. Burdzinski, J. Karolczak,
Putative phototautomerization of 4-thiouridine in the S2 excited state
revealed by fluorescence study using picosecond laser spectroscopy,

J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 181, 12–18 (2006),


20. E. Krystkowiak, K. Dobek, A. Maciejewski,
Origin of the strong effect of protic solvents on the emission spectra, quantum yield of
fluorescence and fluorescence lifetime of 4-aminophthalimide. Role of hydrogen bonds in
deactivation of S1-4-aminophthalimide,

J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 184, 250-264 (2006),


2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009