Współpraca z Ośrodkami Krajowymi:

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kierownictwo
Rada Naukowa
Nasza Grupa
Współpraca
Publikacje
     Prof. dr hab. Anna Grabowska, IChF, PAN, Warszawa,
     Prof. dr hab. Jerzy Herbich, IChF, PAN, Warszawa,
     Prof. dr hab. Alfreda Graczyk, WAT, Warszawa,
     Prof. dr hab. Wiesław Wiczk, WCh Uniwersytet Gdański,
     Prof. dr hab. Janina Heldt, WF Uniwersytet Gdański,
     Prof. dr hab. Jacek Goc, WF PP, Poznań,
     Prof. dr hab. Andrzej Dobek, WF UAM, Poznań,
     Prof. dr hab. Franciszek Kaczmarek, WF UAM, Poznań,
     Prof. dr hab. Stefan Paszyc, WCh UAM, Poznań,
     Prof. dr hab. Włodzimierz Augustyniak, WCh UAM, Poznań,
     Prof. dr hab. Bronisław Marciniak, WCh UAM, Poznań,
     Prof. dr hab. Grażyna Wenska, WCh UAM, Poznań
Współpraca z Ośrodkami Zagranicznymi:
Prof. R. P. Steer; Saskatoon, Kanada,
Dr O. Poizat; Lille, Francja,
Dr G. Buntinx; Lille, Francja,