Nasza Grupa:

Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – Wydział Chemii UAM,
Prof. dr hab. Ryszard Naskrecki – Wydział Fizyki UAM,
Dr Gotard Burdziński – Wydział Fizyki UAM,
Dr Krzysztof Dobek – Wydział Fizyki UAM,
Dr Jerzy Karolczak – Wydział Fizyki UAM,
Dr Dariusz Komar – Wydział Fizyki UAM,
Dr Ewa Krystkowiak - Wydział Chemii UAM,
Dr Jacek Kubicki – Wydział Fizyki UAM,
Dr Marcin Ziólek – Wydział Fizyki UAM,
Dr Adam Łukaszewicz – CBUSL UAM,
Mgr Julia Józkowiak - CBUSL UAM,

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kierownictwo
Rada Naukowa
Nasza Grupa
Współpraca
Publikacje