Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – Wydział Chemii UAM, 

Prof. dr hab. Wlodzimierz Augustyniak – Wydział Chemii UAM,

Dr Jerzy Karolczak – Wydział Fizyki UAM,

Prof. dr hab. Andrzej Molski – Wydział Chemii UAM,

Prof. dr hab. Adam Patkowski – Wydział Fizyki UAM,

Prof. dr hab. Stanislaw Woźniak –Wydział Fizyki UAM,

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rada Naukowa Centrum
Kierownictwo
Rada Naukowa
Nasza Grupa
Współpraca
Publikacje