Kierownictwo
Rada Naukowa
Nasza Grupa
Współpraca
dr Jerzy Karolczak,
Kierownik Centrum Badawczego
prof. UAM dr hab. Andrzej Maciejwski,
Zastępca Kierownika Centrum Badawczego
Publikacje

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Tematyka