Femtosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej
Pikosekundowy Spektrometr Emisujny
Nanosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej i emisji
Spektrometry absorpcyjne, spektrofluorymetry, HPLC

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Spektrometry absorpcyjne, spektrofluorymetry, HPLC
Przepraszany strona w przygotowaniu