Femtosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej
Pikosekundowy Spektrometr Emisyjny
Nanosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej i emisji
Spektrometry absorpcyjne, spektrofluorymetry, HPLC

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Nanosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej i emisji
centrum009002.jpg centrum009001.jpg
Nanosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej i emisji, pozwala na pomiar w czasach  10-4 – 10-8 s.
 
Źródłem wzbudzenia jest laser neodymowy z drugą (532 nm) i trzecią (355 nm)   harmoniczną oraz OPO (410-2200 nm.
 
 Źródłem światła białego jest impulsowa lampa ksenonowa  o czasie impulsu 450 µs. Detekcja: fotopowielacz – oscyloskop cyfrowy – LabView.