Femtosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej
Pikosekundowy Spektrometr Emisyjny
Nanosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej i emisji
Spektrometry absorpcyjne, spektrofluorymetry, HPLC

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Pikosekundowy spektrometr emisyjny
centrum006002.jpg centrum006001.jpg
Pikosekundowy spektrometr emisyjny, pozwalający mierzyć czasowo-rozdzielcze widma emisji oraz czasy zaniku fluorescencji w przedziale 10-5 – 10-12 s.
Źródło  wzbudzenia: pico/femtosekundowy  laser  tytanowo-szafirowy przestrajalny w     zakresie  od  720-1000 nm  (wiązka podstawowa),  360-500 nm  (druga harmoniczna),      240-330 nm (trzecia harmoniczna). Szerokości czasowa impulsów 60 fs lub 1,5 ps.
 
Detekcja: układ liczenia pojedynczych fotonów,  detektory:
 - MCP-PMT – (IRF = 25 ps),
 - PMT – (IRF = 200 ps). Rozdzielczość karty MCA: 600 fs/kanał.