Femtosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej
Pikosekundowy Spektrometr Emisyjny
Nanosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej i emisji
Spektrometry absorpcyjne, spektrofluorymetry, HPLC

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Femtosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej - schemat