Femtosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej
Pikosekundowy Spektrometr Emisyjny
Nanosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej i emisji
Spektrometry absorpcyjne, spektrofluorymetry, HPLC

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Femtosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej
centrum003002.jpg centrum003001.jpg
Przykładowe prezentacje:
Prezentacja 1
Prezentacja 2
Femtosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej, pozwalający mierzyć procesy fizyczne i reakcje chemiczne przebiegające w czasach 10-9 – 10-14 s.
Zdolność rozdzielcza układu: ok. 100 fs.
Czułość: powyżej OD=0.005.
Źródło wzbudzenia: femtosekundowy laser tytanowo-szafirowy przestrajalny w zakresie 750-840 nm (wiązka podstawowa, 375-420 nm (druga harmoniczna, 250-280 nm (trzecia harmoniczna. Detektor: kamera CCD 1340x400 pikseli.