shady_r.jpg

UDOSTĘPNIAMY (na ustalonych zasadach) następujące układy pomiarowe:

Start

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

- femtosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej,
- pikosekundowy spektrometr emisyjny,
Dostęp do Aparatury
- nanosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej i emisji,
- spektrometry absorpcyjne, spektrofluorymetry, HPLC
Współczesne laboratorium wyposażone w najbardziej nowoczesną i cenną aparaturę pomiarową nie będzie przedstawiało żadnej wartości naukowej, jeżeli nie znajdą się w nim ludzie odpowiednio przygotowani merytorycznie, obdarzeni pasją i wolą jej użytkowania. Takim właśnie zespołem dysponuje Centrum.

Niezwykle istotną sprawą jest także umiejętność utrzymania tak skomplikowanej i drogiej aparatury w stanie pełnej gotowości, zapewniającej powtarzalność i rzetelność uzyskiwanych wyników. Wymaga to nie tylko odpowiednich (wysokich) nakładów finansowych, ale także odpowiedniego przygotowania merytorycznego od osób odpowiedzialnych za jej działanie.