shady_r.jpg

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Start
Dostęp do Aparatury

Witamy na naszej stronie

CENTRUM BADAWCZE ULTRASZYBKIEJ SPEKTROSKOPII LASEROWEJ UAM, jest jednostką międzywydziałową, utworzoną w maju 2000 roku. Tego rodzaju ważna i nowoczesna placówka naukowa mogła powstać dzięki przychylności władz naszej uczelni, ale przede wszystkim dzięki rozpoczętej wiele lat wcześniej, współpracy pomiędzy grupą fizyków i chemików, zaangażowanych w badania ultraszybkich procesów fotofizycznych i fotochemicznych.
CENTRUM poznańskie, od samego początku swej działalności było, i nadal pozostaje, jednostką otwartą i dostępną dla wszystkich zainteresowanych grup badawczych z UAM oraz innych jednostek naukowych z kraju i z zagranicy.